Osy (vosy) na viniči
Biologická a 100% ochrana hrozna pred osami  a vtákmi

Pochutí si na hrozne osa, vták alebo pestovateľ?

Od skorej jari až po zber hrozna má vinohradník, či záhradkár obavu jednak o to, či po zime jeho vinič vypučí, neskôr o jeho zdravotný stav a nakoniec, či jeho dozrievajúce hrozno nezlikvidujú osy a vtáci. Konečne je k dispozícii dokonalé riešenie.

Viničové vrecúška BioProtectBag.

Siete na vinič osy neodradia

V súčasnosti predávané siete na ochranu viniča proti vtákom neriešia problém napadnutia hrozna osami. Osy s istotou vyhľadajú dozrievajúce bobule, napichnú ich a postupne takto napichnuté bobule začínajú podliehať hnilobe. V nepriaznivých rokoch väčšia časť úrody príde nazmar.

Výhody vrecúšok BioProtectBag


- dôkladne a spoľahlivo ochránia pred poškodením hrozna osami a vtákmi a sčasti aj ľadovcom

- možnosť použiť v jednom roku na skoré odrody (napr. Irsai Oiver) a následne neskoršie odrody viniča

- viacročné použitie

- ľahká skladovateľnosť

- možnosť prania

- vzdušné, po daždi ľahko vysychajú vrecúška aj hrozno 

- biologický spôsob ochrany hrozna, hmyz nezabíja, necháva ho voľne žiť ďalej

- prípadné spadnuté bobuľky hrozna skončia vo vrecúšku a nie na zemi